Via onderstaand formulier kan je contact opnemen met ons voor al uw vragen, inlichtingen of inschrijving.     OPGELET: inschrijvingsmodule gaat pas open vanaf 1 september 2018

Via the form below you can contact us for all your questions, information or registration. Attention: registration for the Belgian Coast Walk is only possible from 1 September 2018